Frida Oseland (18) vil bli lege eller arkitekt

Kristoffer Heggland (18) vil bli lærar, medan Erik Young (16) siktar seg inn mot eit yrkesframtid i oppdrettsnæringa. Dei er alle tre elevar på kvar sitt årstrinn på Strand videregående skole på Tau, som har fleire elevar dette året enn nokon gong.