Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne etterlyser bedre kollektivtilbud

Utvalget ber Kolumbus komme på banen for å tilrettelegge og gjøre det enklere for mennesker med nedsatt funksjonsevne å kunne reise med buss.