Strandbuen har fått inn 30 søknader. Totalt er det søkt om 1,2 millioner kroner.

– Vi er veldig fornøyd med antall søknader. Søknadene er godt spredt geografisk og kommer fra flere steder i vårt dekningsområdet og også i utkantene av kommunene, sier redaktør Jens Bjørheim.

Bjørheim sitter i juryen som skal dele ut pengene sammen med daglig leder Holger Austvoll og journalist Elin Moen Karlsen.

Vanskelig jobb

Juryen har hatt en vanskelig jobb med å plukke ut hvem som skal få penger.

– Det har vært en veldig vanskelig jobb. Alle hadde fortjente pengene hvis vi hadde hatt nok, sier redaktøren.

Derfor har de gjort en bevisst prioritering blant søknadene.

– Vi har prioritert det som kommer barn og unge til nytte. Det er hovedfokuset. Vi er opptatt av gode vilkår for oppvekst med et rikt kulturliv og andre gode tilbud. Alle søknadene vi har fått viser stor allsidighet i vårt område.

Hvem som får penger blir offentliggjort i månedsskiftet april/mai.

25 millioner kroner

73 lokalaviser i Amedia skal i vår dele ut 25 millioner kroner i støtte til allmennyttige tiltak i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Midlene den enkelte avis deler ut vil variere fra fra 100.000 kroner i de minste avisene til 1 million kroner i de største. Avisenes mål med tiltaket er å bidra til å skape gode lokalsamfunn. Foreninger og organisasjoner ble i februar invitert til å søke om støtte til blant annet aktivitets- og fritidstilbud for barn og unge.

– Det er en hovedoppgave for våre aviser å engasjere leserne og alle som bor i lokalsamfunnet til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter. Nå styrker vi det tette båndet mellom Amedias aviser og lokalsamfunnene de dekker, sier Amedias konsernsjef Are Stokstad.