Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Strandbuen ut 200.000 kroner til lag og foreninger i vårt område.

– Det er viktig for oss å bidra til å skape gode lokalsamfunn. Vi ønsker å speile og utvikle lokal kultur og identitet og være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område. Derfor gjentar vi fjorårets tiltak. Med den situasjonen vi har hatt det siste året, oppleves det som ekstra meningsfullt å kunne bidra med støtte til aktiviteter for barn og unge, mener ansvarlig redaktør Jens Bjørheim i Strandbuen.

– Journalistikken og samfunnsoppdraget er vår forretningsidé. Strandbuen skal gi folk kunnskap og innsikt, gi dem mulighet til å følge det som skjer i og rundt seg, delta i debatten og engasjere seg i sitt nærmiljø. Stadig flere oppdager verdien av journalistikken og tegner seg som abonnenter. Det er vi takknemlige for, sier Bjørheim.

Pengestøtten fra Strandbuen inngår i en ordning som omfatter 76 aviser eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fem år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål».

– Søknadsfristen er 4. mai. Deretter skal en lokal jury bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Offentliggjøringen skjer 1. juni, forteller Jens Bjørheim.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen.