Vi inviterer lokale lag og foreninger til å søke om støtte til aktivitets- og fritidstilbud til barn og unge. Søknadsfristen er 1. mars.

Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Strandbuen ut 150.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

– Vi heier på dem som jobber for å skape gode lokalsamfunn. Det er en viktig oppgave for oss som en samfunnsinstitusjon i regionen å bidra med økonomiske midler til aktiviteter og tiltak for barn og unge, sier ansvarlig redaktør Jens Bjørheim i Strandbuen.

Også i år inviterer Strandbuen lag og foreninger til å søke om midler. De forrige gangene vi har delt ut midler, har det vært stor interesse. Bjørheim regner med at det samme vil skje denne gangen og at det vil komme inn mange søknader

– Å få være med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet er en viktig rolle for oss som lokalavis. Vi vil være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier han.

Pengestøtten fra Strandbuen inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 1. mars. Deretter skal en lokal tildelingskomite, bestående av personer fra vår avis og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Dette er medlemmene i juryen: Redaktør Jens Bjørheim, redaksjonssjef Gaute Henriksen og kultursjef Åshild Hus.

Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad

– I fjor fikk vi hele 41 søknader som til sammen søkte om 1.3 millioner kroner. Syv av søknadene ble helt eller delvis innvilget. Vi håper på mange søknader også i år, sier redaktør Jens Bjørheim.