Det er lenge siden Strandbuen ansatte en sommervikar som vil være på plass fra 4. juli og seks uker framover. Nå økes ambisjonsnivået.

– Vi har funnet ut at vi ønsker å satse mer bevisst på sommersesongen. Erfaring viser at dette er en tid hvor folk har god tid og dermed anledning til å lese mer. Det er redaktør Jens Bjørheim som sier dette.

Det nærmer seg ferien med stormskritt og dermed haster det om lokalavisa skal lykkes med sin satsing:

– Selvsagt skulle dette var på plass for lengst, men grunnet ulike omstendigheter ble det ikke slik denne gang. Derfor oppfordrer vi de som liker å skrive og kan tenke seg å jobbe noen uker i sommer, om å sende en kortfattet søknad så fort som mulig, legger han til.