Slepp Jøsenfjorden til Suldal

Av

Hjelmeland kommune fekk kniven på strupen. – Finn ei ordning som sikrar at skuleelevar frå Jøsenfjorden får gå på nærskulen sin i Erfjord, eller så flyttar me grensa, sa Fylkesmannen. – Flytt grensa, seier Håkon Helgøy (KrF) og Njål Skår (H).