Først øving, så opning

Av

Fredag 29. november blir Svotunnelen langs Tysdalsvatnet opna av samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen.