Stenging ved Svotunnelen

Av

Neste veke blir Riksveg 13 stengt ved Svotunnelen, 20 minutt om gongen. Statens vegvesen er i gang med å setje opp gatelys mellom Årdal og Tau.