Vil leie ut område på 120 mål til sykkelklubben

Rådmannen foreslår at Strand kommune leier ut areal ved Dalavegen og Tunglandselva til Ryfylke sykkelklubb.