Elevrådet ønsker å takke politikarane for at dei valde å verne skulen vår. Me vil også takke alle som møtte opp til bilkortesjen.

Me er glade for å ha sikra skulen og me er glade for at sysken ikkje må bytte skule.

I tida mellom rådmannen sitt forslag og fram til no har barna i barnehagen, dei tilsette i barnehagen, elevane på skulen og dei tilsette på skulen laga eit fint bilete med avtrykk av alle hendene.

Me er glade for å ha sikra skulen og me er glade for at sysken ikkje må bytte skule.

Elevrådet ved Nordre Strand oppvekstsenter

Me vil vise at me står saman om trivselen på Nordre Strand oppvekstsenter ved å lage eit slikt bilete.

Elevrådet vil ha ei feiring saman med elevane og dei vaksne på skulen og i barnehagen for å feire at skulen får fortsetje.

Les også

Ikkje legg ned skulen vår!