Leiar: Urettferdig prisauke på ferja

Av

Den ekstra prisen det kostar å gje full rabatt for elbilar, burde fylkeskommunen sjølv betalt.