Stor oppslutning om Tau Autonomy Center

Verdens ledende leverandører av autonome undervannsdroner har denne uken vært samlet i to dager i Nordmarka. I en stor telthall på NOSEFO sitt område ved sjøen har de vist fram hva de kan tilby. De gleder seg til å ta i bruk Tau Autonomy Center (TAC).