Elling Gausland reagerer på stenging av veg

Artikkelen er over 1 år gammel

Elling Gausland reagerer på at krysset mellom Steinhaugvegen og Riksveg 13 på Tau skal stenges. Han mener det vil føre til økt trafikk i Kongsteinsvegen. Når dette krysset stenges må biltrafikken kjøre opp på riksvegen via Prestenesvegen eller Karlsakrossen i Kvernvegen. Når Ryfast åpner mener Gausland at flere vil velge å bruke Prestenesvegen, dersom Steinhaugvegen stenges.