Vil ruste opp ungdomsskolen på Tau for 4,1 millioner kr

FIKSES OPP: Det skal gjennomføres en umiddelbar oppgradering av ungdomsskolen på Tau. Hovedoppgraderingen skal skje i 2022.

FIKSES OPP: Det skal gjennomføres en umiddelbar oppgradering av ungdomsskolen på Tau. Hovedoppgraderingen skal skje i 2022. Foto:

Rådmannen i Strand går inn for å bruke 4,1 millioner kroner på en umiddelbar oppgradering av ungdomsskolen på Tau.

DEL

Formannskapet i Strand skal onsdag ta stilling til rådmannens tilråding om at det snarest gjennomføres rehabilitering ved Tau ungdomsskole for 4,1 millioner kroner. Arbeidet skal være ferdig utført før skolestarten i august.

Bakgrunnen for denne saken er behandlingen av kommunens økonomiplan for 2019 - 2022, hvor det ble vedtatt at en større oppgradering av Tau ungdomsskole skulle utsettes til 2022. Det var opprinnelig planlagt å bruke 15 mill. i 2019 og 35 mill. i 2020 til oppgradering av ungdomsskolen på Tau.

Etter kommunestyrets behandling har det vært gjennomført møter der kommunens bygg- og eiendomsavdeling har vært involvert. Der har det vært fokus på minimumstiltak slik at skolen kan eksistere i en treårsperiode med dagens antall elever og ansatte. Utskifting av en del eldre vinduer og dører, brannsikringstiltak, utbedring av toaletter og diverse malingsarbeid er noen av tiltakene som skal gjennomføres.

Rådmannen har dessuten engasjert konsulenter for å gjennomføre en ny tilstandskontroll av bygget. Tidligere tilstandsrapporter har påvist at det er asbest i de utvendige platene mellom vinduene på skolen. Platene skal males over med malingsprodukter som er spesielt egnet for vedlikehold av asbestplater.

– På denne måten blir platene forseglet og dermed er disse sikret mot skader og slitasje. Som en del av risikoreduserende tiltak skal også platene følges opp med jevnlige kontroller, for å sikre at disse er intakte og ikke utgjør en risiko for elever og ansatte. Det er ellers viktig å være klar over at asbest i materialer som er uskadd ikke medfører noen helserisiko. Sanering av de asbestholdige platene vil bli tatt i forbindelse med framtidig oppgradering/ombygging av skolen i 2022, heter det i saksutredningen.
Artikkeltags