Trimsykkel skapar trivsel for Bjørg og dei andre eldre på Tautunet

Livsglede for eldre har sørgja for at dei gamle både på Tautunet og Jonsokberget kan få litt aktivitet i kvardagen med to trimsyklar på kvar plass. Medan dei gamle syklar får dei sjå video frå lokale vegar.