Mykje ulovleg fiske

Av

I det siste har det vore fleire aksjonar i Ryfylke retta mot ulovleg fiske. Mange reiskapar er beslaglagt.