Jeg stiller meg undrende til ordførerens kommentar, hvis hun er riktig sitert, om at vi på Jørpeland ungdomsskole (JUS) må gå tjenestevei. Nå kan jeg bare snakke om den tiden jeg har vært på skolen, jeg begynte i 2007. Men tjenestevei har vi gått flere ganger, hånd i hånd med FAU og SU, som har vært involvert og aktive i alle disse årene i forhold til inneklimaet på JUS. Elev og personalundersøkelser har blitt gjennomført med jevne mellomrom, og bedriftshelsetjenesten har vært på banen.

Da jeg var ny på JUS var tanken at JUS skulle bygges om. Det ble brukt 1 million kroner på konsulenter, rektor og annen ledelse i kommunen var på befaring i Sverige, og planene var ferdige i 2008. Men de planene ble ikke politisk behandlet. Hvorfor vet jeg ikke. Slik jeg har forstått det gikk man da og ventet på en ny skolebruksplan. Derfor ble det ikke satt i gang store tiltak. Det ble lapping. Nå har det blitt tatt noen grep etter at planen endelig kom på plass i 2014, men vi mener at det ikke er nok. Spesielt når det har utviklet seg som det har gjort på JUS ift. utfordringene med inneklimaet.

Årene går, og alle detaljene husker jeg ikke, men C-hallen ble tatt tak i for cirka 10 år siden også. Gulvene var oppe og det ble gjort tiltak når det kommer til lufting av krypkjelleren. Det ble den gang klaget på dårlig lukt og mer; blant annet av foreldre til barn med allergier, som var bekymret for hvordan klimaet på JUS ville påvirke barna.

Jeg er selv tillitsvalgt for Skolenes landsforbund, og sammen med de andre fagforeningene har vi vært på banen flere ganger. Sist i fjor høst, da det var snakk om å utsette oppussingen av B-bygget.

Så for oss føles det litt som om at tjenesteveien er en tredemølle, for vi kommer jo ikke frem til målet, nemlig at JUS må renoveres slik at inneklimaet blir friskmeldt.

Det blir litt feil å si at vi bruker politikerne som mellommenn, de er folkevalgte og skal tale folkets sak. Og når tjenestevei ikke fører frem, så tok Skolenes Landsforbund og Lektorlaget kontakt med blant annet SV, som kom og hørte på oss. Jeg har selv en søster som har vært lokalpolitiker i Risør i mange år, så jeg vet hvor mye informasjon som skal bearbeides og tas stilling til for politikerne.

Vi ønsket at inneklima på JUS skulle får oppmerksomhet på politisk hold, og gikk da den «tjenesteveien». Dessuten har politikere også gjerne barn som enten har gått, eller skal gå på JUS, så det er ikke unaturlig at de av den grunn heller engasjerer seg angående inneklimaet på JUS.