To på kyrkjekontoret er sjukmelde

Kyrkjeverja ønskjer ikkje å seia noko om årsaka til desse sjukmeldingane.