To sjønære eigedommar til sals i Vervik: Hytte med eiga brygge og sjøhus til 9,5 millionar

I går hadde Notar vising på den nesten to mål store hyttetomta i Vestre Vervikhagen med stor brygge og innreda sjøhus. 6500 har sjekka ut eigedommen før visinga.