Tok opp mangelen på parkeringsplasser til turgåere. Vil markedsføre sentrumsnære turer

For å motvirke parkeringskaos i utfartsområder, vil Strand kommune og handelsstanden gå sammen om å markedsføre alternative turstier nær sentrum på Jørpeland og Tau.