– Dette permitteringsvarselet er ei oppfrisking av tidligere utsendt permitteringsvarsel. Den gang fikk vi noe kritikk for at det bare var noen som fikk varsel og ikke alle. Nå har alle fått. Jeg har også fått mitt permitteringsvarsel, sier daglig leder Tommy Stangeland i Stangeland Maskin.

TS Stangeland Maskin har cirka 700 ansatte som har fått permitteringsvarsel nå. 60 av dem jobber ved avdelingen i Ryfylke.

– Vi har en del jobb, men det er veldig langt fram til det er noe fart i dette. Det er stor usikkerhet i hvordan dette slår ut i permittering. Når markedet er som det er og med sendrektighet på fjorten dager til en måned, så vet en ikke hvor det slår ut. Vi bretter opp armene og står på hver dag og er i markedet. Stor overkapasitet i markedet er et problem i dag da konkurransen er så stor at det er små marginer på jobbene, sier Tommy Stangeland.

Det ser greit ut med arbeid i Ryfylke nå, men når alt kommer til alt ser Stangeland Maskin det i ett med Jær-regionen.

– Vi trenger å få mer å gjøre for entreprenørbransjen. Det må settes i gang flere prosjekter, sier Stangeland.

– Når kan situasjonen endre seg?

– Horisonten hos oss er kort. Vi er heldige og vinner mange anbudskonkurranser. Vi har gitt inn priser på jobber som vi håper å få når det våres. Det viktigste nå er at lokale entreprenører får jobber i prosjekter av en viss størrelse. Det er et samlet entreprenør-marked som skal friskmeldes, sier Tommy Stangeland.