Tore (9) har gitartimar på videochat

Tore Oftedal Fjelde frå Jørpeland er ein av 410 elevar i Strand kulturskole som nå får undervising via mobilen, ipaden eller datamaskina. Foreldra skryt av kor godt den nye undervisingsforma fungerer.