Derfor øker fartsgrensa når du nærmer deg skoleområdet

Fjelltunvegen på Jørpeland har ulike fartsgrenser. Lengst fra skoleområdet er fartsgrensa 30 km/t, men nærmest er den 50 km/t.