Pendlertrafikken i gang: Klart færre biler denne mandagen

Mandag kom pendlertrafikken i gang for alvor etter juleferien, og da ble det registrert 5.286 kjøretøy i Ryfylketunnelen.