Trafikken gjennom Tau har økt mye: Politikerne er uenige i om det er bra

Åpningen av Ryfylketunnelen har gitt en kraftig økning i biltrafikken gjennom Tau. Om dette er positivt eller negativt, er det delte meninger om.