Trafikken i Ryfylke redusert med en tredjedel

Trafikktallene fra morgentimene viser en reduksjon i trafikk på 32,6 prosent i Ryfylketunnelen retning Stavanger, sammenlignet med forrige fredag.