Må ta stilling til uteservering på fortau

Uteservering på fortauer er ikke uvanlig i storbyer. På Jørpeland skaper det hodebry for kommunen.