Glatt føre og laus gjenstand i vegbana var årsakene til at to vogntog stengde vegen måndag kveld

Vogntoget som stod fast i Svotunnelen måndag kveld hadde køyrd på eit hjul frå eit anna køyretøy. I Tveitebrekka var det glatt føre som var årsaka.