Trailertrøbbel på Solbakk – lasten veltet

Lasten på en trailer veltet mandag ettermiddag i Ryfast-rundkjøringen på Solbakk.