Sjuendeklassen ville ha mindre lekser: Nå er Tryggheim skole nesten leksefri

Sjuendeklassingene på Tryggheim Strand gikk sammen om å skrive brev til rektoren i håp om å få mindre lekser. Det tok rektor Brynhild Samuelsen på alvor.