Ivrige Tryggheim-elevar

10. juni 2019, kl. 20:31

Elevane hadde skaffa seg sponsorar før Misjonsløpet og dei hadde seld lodd. Det gjaldt å springa flest muleg rundar på ei løype rundt skulen på Tau.