Tradisjonsrik barnehageavslutning: Ti turar til Trodla-Tysdal

Seksåringane i Fister barnehage har alltid same avslutningsturen før dei flyttar over til skulen og blir skuleelevar. I år var det tiande gongen turen gjekk til Trodla-Tysdal.