Vurderer å skilte bobil-forbud

Det fins ikke nok tilrettelagte oppstillingsplasser, og bobilene parkerer på steder som er konfliktfylte. Nå vil Strand kommune prøve å løse problemet.