Utgangspunkt for mange turar

Hjelmeland kommune og gode hjelparar har brukt våren til å merka mange turstiar i og rundt kommunesenteret Hjelmelandsvågen. Torsdag blei turstiane offisielt opna av ordførar Bjørn Laugaland.