Neppe Farmen i Hjelmeland. Er for langt unna Oslo

Kulturleiaren i Hjelmeland kommune tok utfordringa med å føreslå Farmen-gardar på alvor dette året. Men Hjelmeland er meir enn tre timar unna Oslo.