Vurderer aureoppdrett i Tysdalsvatnet

Av

Selskapet Ryfylke Ørret AS vurderer oppdrett av stadeigen brunaure ved Skreppeneset i Nedre Tysdalsvatnet, på grensa mellom Hjelmeland og Strand.