Udbjørg fekk song av barnebarn og oldebarn på terrassen då ho blei 90

Tysdag runda Udbjørg Jordbræk på Tautunet 90 år. Barnebarna og oldebarna stilte opp med ballongar og flagg under terrassen til 90-åringen og song for ho.