Uheldig sentralisering av ambulansetjenesten

FORTSATT TO: Det er fortsatt to ambulanser stasjonert i Strand. Men den ene kjøres til Stavanger tidlig på dagen, og brukes til oppdrag i dekningsområdet til Helse Stavanger på dagtid og kveldstid.

FORTSATT TO: Det er fortsatt to ambulanser stasjonert i Strand. Men den ene kjøres til Stavanger tidlig på dagen, og brukes til oppdrag i dekningsområdet til Helse Stavanger på dagtid og kveldstid.

Av

– Jeg kan ikke se at dette tiltaket styrker beredskapen for oss som innbyggere i Strand og føler meg ikke på noen måte beroliget, skriver Tine Askvik Lossius i Strand Rødt.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Helse Stavanger har valgt å gjøre visse omdisponeringer av sin ambulanseflåte i forbindelse med åpningen av Ryfast. Som en følge av dette, skal en til to ambulanser tilhørende Strand også kunne brukes i Stavanger. Den ene ambulansen skal flyttes fra ambulansestasjonen på Jørpeland til Stavanger på dag og kveldstid, og den andre ved behov. Dette vil styrke beredskapen mener Helse Stavanger.

Det kan virke fornuftig å bruke alle tilgjengelige ressurser i Stavanger siden behovet for ambulanse er stort. Konstituert ambulansesjef Randi Vatne uttaler til Strandbuen at den totale beredskapen blir bedre og at dette ikke vil gi et dårligere tilbud til oss i Strand. Det blir til og med bedre, forsikrer hun, da det nå etter at Ryfast er åpnet er mulig å benytte alle ambulansene fra Stavanger dersom det er akutt behov.

Tross ambulansesjefens forsikringer får jeg ikke dette regnestykket til å gå i pluss for oss i Strand, særlig ikke for innbyggerne i utkanten av kommunen. Hva blir utrykningstiden for ambulansen fra SUS? En utrykning fra ambulansestasjonen på Jørpeland til for eksempel Idse tar ca. 12–15 minutter uten møtende trafikk, mens en utrykning fra SUS til Idse vil ta 40–45 minutt. Og dersom kapasiteten i Stavanger til å rykke ut til Strand er god, hvorfor trenger man da å flytte distriktets ambulanser til Stavanger?

Jeg kan ikke se at dette tiltaket styrker beredskapen for oss som innbyggere i Strand og føler meg ikke på noen måte beroliget.

Helseforetakene i Norge styres av byråkrater og fagfolk som skal forvalte våre penger til det beste for oss når vi blir pasienter og trenger akutt behandling. Lik rett til helsehjelp er en grunnstein i det norske helsevesen.

Sentralisering av nødetatene (helse, politi, brann) er derimot en trussel mot denne rettigheten. Vi som bor i distriktene må kunne stole på at vi får nødvendig, livsviktig hjelp når vi måtte ha behov for det.

Det er opplagt ingen god markedsføring overfor eventuelle nye innbyggere at Strand kommune etterhvert blir en utkant til Stavanger og godtar en sentralisering av nødetatene og andre viktige helsetilbud.

Strand kommune ønsker, som en Ryfast-effekt, at flest mulig bosetter seg i kommunen vår. Flere innbyggere gir mer penger i kommunekassen, som igjen gir et bedre kommunalt tilbud for alle som bor her. Da må vi kjempe mot en sentralisering av nødetatene.

Denne gang gjelder sentraliseringen det livsviktige ambulansetilbudet. Dersom det er et økt behov for ambulanser i Stavanger, vil det være til pasientens beste at man øker antallet ambulanser i Stavanger, ikke ved å stjele ressursene fra distriktet.

Artikkeltags