Emilie lærte noko nytt på ungdomskonferansen

Emilie Jensen Næss (13) var ein av dei rundt 550 ungdomsskuleelevane som fekk med seg ungdomskonferansen i Superparken på Tau.