Det blir jobbet med miljøet på ungdomsskolen

Av

Rektor Kari Heng ved Jørpeland ungdomsskole forteller at det de senere år er satt i gang tiltak knyttet til elever og klasse- og skolemiljøet på grunn av adferdsproblemer hos enkelte elever.