Kultursjefen tilbakeviser korrupsjonsskuldingar

Kunstnar Stian Heimlund Skjæveland har ikkje komme med noko formell klage på kultursjef Trond Ole Paulsen og hans habilitet når det gjeld kunstnaren som blei vald til utsmykkinga av Superparken på Tau. I eit brev til fylkesmannen tidlegare i år tilbakeviser Paulsen dei munnlege skuldingane frå Skjæveland.