Dette er den nye politiske avtalen posisjonen har lovet hverandre å følge

På grunn av manglende kompetanse og erfaring, sa FNB i fra seg lederverv i de kommunale utvalgene. De får to nestledere.