Det var ikke rådmannen, men flertallskonstellasjonen i Strand, som foreslo at det årlige kommunale tilskuddet til Tau Aktivitetshus skulle reduseres fra 500 000 kroner til null over en treårsperiode. Budsjettvedtaket, som flertallet bestående av Høyre, KrF, Frp, Venstre og Bygdalistå for Tau og Nordbygdå (BTN) står bak, innebærer at Tau Aktivitetshus må klare seg med 100.000 kroner mindre i kommunal støtte neste år.

Kristoffer Amdal (H) karakteriserte kuttet som et signal overfor Tau Aktivitetshus.

– Det skal kjøres en runde på drift av kommunale idrettsanlegg for å få en god driftsmodell, og det må vi også se på når det gjelder Tau Aktivitetshus. Vi må blant annet vurdere hvilken rolle Strand idrettsråd skal spille overfor Tau Aktivitetshus. Jeg tror derfor at dette er en sak vi kommer tilbake til, men vi har nå satt søkelyset på dette, sa Amdal.

Før Amdals uttalelse hadde opposisjonen rettet sterk kritikk mot kuttet i støtten til Tau Aktivitetshus.

– At så mange fra nordbygda kan være med på å ta vekk tilskuddet til Tau Aktivitetshus, er ekstremt skuffende, sa Leidulf Sigmundstad (Sp).

Styret for samvirkelaget Tau Aktivitetshus hadde på forhånd advart mot kuttet.

– Reduksjon i støtten vil være dramatisk og en vesentlig endring i grunnlaget for videre drift, sa styreleder Tom Jakob Bru i Tau Aktivitetshus SA til Strandbuen dagen før det avgjørende møtet i kommunestyret.