Seks nye forkøyrsvegar

Av

Frå natt til onsdag blir seks fylkesvegar i Strand forkøyrsregulerte.