Boknafjord-bassenget er forurenset av både plastarmering («ryplast») og sprenglunter. Det blir foretatt rydding der det er mest synlig, uten at det hjelper noe særlig.

Før forbudet mot bruk av plastarmering, ble sprengmasser og sementrester som inneholdt plastarmering lagt i fylling både på land og i sjø.

Etter forbudet mot plastarmering fortsatte tipping av sprengmasser som før, men nå inneholder massene «bare» sprenglunter.

Mye av plasten, enten det er armering eller biter av sprenglunter, blir vasket ut direkte av sjøvann eller med regnvann til bekker og vassdrag for til slutt å havne i sjøen.

Statens vegvesen som var hovedansvarlig for Ryfast-prosjektet har allerede utført mye arbeid for å renske opp. Det er bra at vegvesenet da også fjerner mye vanlig plast og annen forurensning.

Ryddearbeidet er svært vanskelig, men vegvesenet bør finne andre metoder i tillegg til manuell rensking for å få vekk plastarmering.

Hvor vanskelig det er å renske, vistes da MDG i Strand gjorde et forsøk i fjor: Fem personer arbeidet intenst i to timer med plukking av plastarmering i 10 cm dybde. Resultatet ble ca. 10 kvm; en kvm pr time pr person, omtrent samme kvadratmeterpris som fliselegging på baderom.

Torsdag 27. februar i år ble Kuvika i Strand kommune ryddet. Det foregikk slik at personer gikk over stranden med håndredskap og rakte i sammen all tang og tare som lå i flomålet. For i tangen var det innfiltret plast av forskjellig slag.

Alt dette ble fylt opp i 60 søppelsekker og stilt opp langs stranda for avhenting. Men tilbake på bakken i grus, sand og gras ligger det fortsatt fullt av plastarmering.

Jeg fotograferte i Kuvika etter ryddearbeidet. Jeg rensket også en tilfeldig firkant på 20 cm x 20 cm i 6-7 cm dybde. Det går da 25 slike ruter pr kvm. Resultatet ble 34 stk plastarmering.

Plasten ligger i et 200 meter langt og 5 meter bredt belte. Kalkulert gir det at på stranda i Kuvika ligger det (etter rensk); 34 stk x 25 x 200 x 5 = 850.000 stk plastarmering.

I tillegg har vinden i løpet av årene blåst mye plast innover terrenget. Der er plasten grodd ned i gras og busker. I hele Ryfylke-bassenget finnes denne plastarmeringen i hundrevis av bukter og strender, inne i steinurer og fyllinger.

Det må finnes mange millioner biter plastarmering der ute i naturen. Finnes det verifiserte tall over hvor mange biter plastarmering som leverandører har levert til Ryfast totalt? Mye av det har også sunket og ligger på havbunnen.

Det er en umulig oppgave å få vekk alt, men ansvarlige for utslippene må bruke mye mer penger på arbeidet enn det som er utført hittil, bare for å holde tritt med det som kommer fram som følge av bølger og vind.

De som ryddet den dagen gjorde sikkert som best de kunne. Men de ansvarlige for tiltaket kan ikke ha forstått hva det egentlig kreves. Her blir 60 sekker med 99 prosent tang og tare og en prosent plast tatt vekk fra stranda.

Det er bra at de da fikk vekk litt plast, men de fjernet også tangen og taren som hørte til der naturlig. Denne biomassen skulle blitt mat for insekter og dermed også viktig mat for fugler. Og tilbake ligger det fremdeles minst 850 000 stk plastarmering der.

Nå ja,- verden går ikke under om det mangler et tonn tang og tare. Men: «Vegvesenet, vi kan ikke ha det slik, sett i gang og finn opp en metode som kan fjerne mer av plastarmeringen!».

Det var et uhell, som følge av manglende eller for dårlig konsekvensanalyse, en tabbe, javel, men rydd opp!

Det er fortsatt slik at ansvarlig forurenser er lovpålagt å rydde opp etter seg, selv om det koster.