Gå til sidens hovedinnhold

Veivesenet vil ha moped-forbud i Ryfast

Artikkelen er over 2 år gammel

Statens vegvesen vil forby saktegående kjøretøy i Ryfylketunnelen for å minske risikoen for uønskede hendelser. Det vil bety at mopeder og traktorer ikke får slippe inn i tunnelen.

I et høringsbrev til berørte kommuner og politiet forteller Statens vegvesen hvorfor forbud mot mopeder og traktorer er ønskelig i Ryfylketunnelen mellom Solbakk og Hundvåg.

– Bakgrunnen er at det nå er gitt konsesjon til ferjedrift over Høgsfjorden; det vil derfor være alternativ omkjøringsvei for disse kjøretøygruppene. Ved å forby saktegående kjøretøy mener vi å minske risikoen for eventuelle uønskede hendelser i tunnelen, skriver saksbehandler Hanne B. Holenbakken Dahl i veivesenets høringsbrev.

Det legges til at forbudet vil gjelde all traktorferdsel, uavhengig av fart. Skulle ferjedrifta over Høgsfjorden etter hvert opphøre, vil også forbudet mot traktorer og mopeder i Ryfast bli opphevet. På grunn av mengden andre trafikkregulerende skilt ved Ryfast-åpningene, foreslår Statens vegvesen å forvarsle forbudet ved rundkjøringene før tunnelløpene.

Møter skepsis

Strand kommune har fått frist til 14. juni til å komme med uttale i saken. Statens vegvesen sitt ønske om forbud kommer overraskende på politikerne i Strand.

Senterpartiets gruppeleder Alf Henning Heggheim er negativ til traktorforbud, og mener pendlere bør få mulighet til å til å kjøre moped gjennom Ryfast.

– Det høres veldig rart ut. Et slikt forbud er ikke ønskelig, og for innbyggerne vil det være negativt å forby mopeder og traktorer i Ryfylketunnelen. Det skal en veldig god begrunnelse til for at vi vil godta dette. Hvorfor ikke mopeder og traktorer skal få kjøre gjennom en to-løps tunnel som skal være verdens sikreste, er vanskelig å forstå, sier Heggheim.

Han peker på at Ryfast er ment å være til nytte for næringslivet. – Da blir det feil å stikke kjepper i hjulene for traktorer, som jo kan ha en viktig rolle å spille i næringssammenheng, sier Sp-politikeren.

Statens vegvesen er overivrige med å foreslå alle slags forbud, og jeg synes det er arrogant å komme med et slikt forbud nå.

Irene Heng Lauvsnes

Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) er også skeptisk, og har vanskelig for å forstå poenget med et slikt forbud. Også hun viser til at det er to felt i hver kjøreretning i Ryfast og at sikkerheten skal være på topp.

– Statens vegvesen er altfor ofte overivrige med å foreslå alle slags forbud, og jeg synes det er arrogant å komme med et slikt forbud nå, på et så seint tidspunkt i forhold til åpningen av Ryfast. – Vegvesenet bør ha en mer ydmyk i holdning til lokaldemokratiet i slike saker, sier hun.

Ordføreren vil nå prøve å få utsatt høringsfristen for moped- og traktorforbudet, slik at kommunestyrepolitikerne kan få være med og bestemme kommunens uttalelse i denne saken.

Vil ha fritak for elbiler

Når det gjelder annen trafikk gjennom Ryfast, gjorde bystyret i Stavanger denne uka vedtak som kan komme til å berøre bompengene. Stavanger kommune ber om at det innføres betalingsfritak i Ryfast for laste- og varebiler med nullutslippsteknologi. I tillegg vil stavangerpolitikerne at elbiler og andre personbiler med nullutslippsteknologi skal få kjøre gratis i Ryfast fram til andelen er kommet opp i 20 prosent.

– Vedtaket legger grunnlaget for det endelige takstvedtaket som skal fattes i høst. Vi trenger en dugnad for å få opp andelen miljøvennlige kjøretøy. Forslaget er at det er gratis for elbiler til andelen er kommet opp i 20 prosent. Da skal de betale 50 prosent, uttaler Venstre-politiker Kjartan Alexander Lunde ifølge Stavanger Aftenblad.

Avisa i Stavanger peker på at vedtaket i bystyret kolliderer med et vedtak som samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune har gjort. Samferdselsutvalget har gjort vedtak om at elbiler og andre personbiler med nullutslippsteknologi skal betale halv takst fra første stund.

Kommentarer til denne saken