Vel 10.000 sauer skal snart lemma i Hjelmeland. Då trengst det ein koronaplan

Lemminga er ei travel tid for sauebøndene, som gjerne går døgnvakt som jordmor medan det står på. Hjelmeland sau- og geitalslag skal legga ein plan for korleis dei taklar det om nokon blir sjuke midt i lemminga.