Venstre dropper eiendomsskatten

Skole, miljø og utbygging av kollektivtrafikk blir fremdeles viktige venstresaker, men nå gjør Sandnes Venstre helomvending i forhold til eiendomskatt.