Vi har latt solidariteten bli sterkere enn egoismen. Det er det beste utgangspunktet for en videre innsats

Av

Vi må fortsette å følge smitterådene. Det er tvingende nødvendig for at vi igjen skal nærme oss normalen.